Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
Oddział w Białymstoku